Fúzní biopsie prostaty

úsměv to řekne za Vás

Softwarová fúzní cílená biopsie prostaty je nový způsob vyšetření prostaty, který zpřesňuje diagnózu. Dokážeme díky ní přesně určit podezřelá ložiska v prostatě, z nichž je třeba odebrat vzorek tkáně. Provádíme ji u pacientů, u kterých předchozí vyšetření prostaty prohmatem a krevní test na přítomnost prostatického specifického antigenu (PSA) přinesou podezření na nádorové onemocnění.

Jak to probíhá

Metoda fúzní cílené biopsie prostaty je založená na kombinaci dvou obrazů. Pacient nejprve podstoupí vyšetření magnetickou rezonancí. Na obrazu z magnetické rezonance jsou označena a popsána podezřelá ložiska. Tento obraz pak nahrajeme do ultrazvukového přístroje s velmi vysokým rozlišením, kterým vyšetřujeme prostatu pacienta.

Na ultrazvukové vyšetření spojené s biopsií je potřeba se připravit dle pokynů, které od nás předem obdržíte. Vyšetření provádíme ambulantně. Ultrazvukovou sondu zavádíme do konečníku a vzorky tkáně z prostaty odebíráme tenkou bioptickou jehlou. Celé vyšetření je záležitostí minut.

Výhody fúzní cílené biopsie

Největší výhodou fúzní cílené biopsie prostaty je její přesnost. Díky spojení technologií dokážeme přesně určit ložisko, ze kterého odebereme tkáň pro další rozbor. Někdy tedy může stačit i jediný vpich bioptickou jehlou, jindy odebereme vzorky z více přesně určených ložisek. Běžná systematická biopsie toto neumožňuje, vzorek tkáně se při ní vždy odebírá z více míst prostaty a někdy je třeba vyšetření opakovat pro neprůkaznost nálezu. Fúzní biopsie je tedy nejen přesnější, ale i rychlejší metodou.

Napište nám

Odeslat