Inkontinence moči

úsměv to řekne za Vás

Inkontinence moči je jakýkoli vůli neovladatelný únik moči. Inkontinence sama není nemocí, ale příznakem, který poukazuje na nežádoucí změny ve vylučovací soustavě. Je to jedna z urologických obtíží, která postihuje častěji ženy než muže, a to až v trojnásobné míře. Existuje několik typů inkontinence. Nejčastějšími jsou stresová inkontinence a urgentní inkontinence.

Jaké jsou příčiny a projevy inkontinence moči

Stresová inkontinence vzniká v reakci na náhle vzniklý tlak v dutině břišní a k úniku moči dochází při větší fyzické zátěži, prudkém pohybu, zakašlání, kýchnutí či smíchu. Urgentní inkontinence se projevuje jako neschopnost zadržet větší množství moči v močovém měchýři a silné, vůlí neovladatelné nucení na močení navzdory téměř prázdnému měchýři.

Možných příčin inkontinence je řada. Mezi hlavní patří ochabnutí podpůrných struktur kolem močové trubice, tedy svalů pánevního dna, okolní pojivové tkáně a pochvy. U žen dochází k ochabování pánevního svalstva následkem porodů a zejména poklesem hladiny ženských hormonů v menopauze. Negativním faktorem je u inkontinence také obezita.

Inkontinence u žen i mužů může být způsobena zánětem močového měchýře či jinou patologickou změnou ve stěně tohoto orgánu. U mužů inkontinence nejčastěji souvisí s problémy s prostatou, například s benigní hyperplazií prostaty. Často nastává i po odnětí prostaty.  Ženy i muži mohou trpět tzv. syndromem dráždivého měchýře a i ten může provázet inkontinence.

Kdy vyhledat urologa

Pokud pravidelně dochází k samovolnému úniku moči, je to důvod k návštěvě lékaře. Řada lidí postižených inkontinencí se za svůj problém stydí, přitom se jedná o velmi rozšířenou poruchu, která je efektivně řešitelná. Zkušený lékař má k dispozici mnoho možností, jak klientce či klientovi pomoci při zachování diskrétnosti a důstojnosti.

Jak diagnostikujeme a léčíme inkontinenci

V diagnostice je pro nás nejdůležitější zjistit, jaké jsou příčiny vzniku inkontinence u konkrétní klientky či klienta. Během rozhovoru s klientem používáme tzv. Gaudenzův dotazník, který pomáhá zjistit převažující druh obtíží. Pohmatem vyšetřujeme oblast břicha a pánve, u mužů přes konečník i prostatu. Ke zjištění rozsahu příčin využíváme především sonografie močového měchýře, močovodů, ledvin, dělohy a prostaty.

Základní terapií při inkontinenci je posílení svalů pánevního dna pomocí pravidelného cvičení ve spojení s úpravou životního stylu, jako je dodržování pitného režimu bez nadbytku kofeinu, snížení případné nadváhy a podobně. Strukturální i hormonální změny, které mají vliv na inkontinenci, můžeme upravovat i farmakologicky, tedy podáváním léků.

Pokud je nutné chirurgické řešení, volíme konkrétní metodu, která je nejvhodnější pro danou klientku či klienta. Možností je například aplikace zpevňujících látek do okolí močové trubice nebo tzv. slingová operace, kdy se pod močovou trubici vkládá speciální páska, která doplňuje funkci svěrače a poskytuje podporu uvolněné močové trubici. Při tzv. závěsných operacích se zase pomocí nevstřebatelných stehů upravuje prostředí v pánvi tak, aby došlo ke zpevnění okolí močové trubice a zamezilo se samovolnému úniku moči.

Napište nám