Karcinom ledvin

příznaky, projevy, léčba

úsměv to řekne za Vás

Jak se projevují

V raných stádiích nádoru ledvin se žádné příznaky neprojevují. Prvním signálem, že je něco v nepořádku, bývá krev v moči. Ta může být i příznakem jiného onemocnění močových cest, vždy je však důvodem k návštěvě lékaře. Často může být krvi v moči tak málo, že si jí okem nevšimneme, proto je žádoucí absolvovat pravidelné preventivní prohlídky v časových intervalech odpovídajících vašemu věku.

Mezi další příznaky nádorů ledvin patří tupé bolesti v oblasti beder, méně často se objevuje únava, opakující se horečky, nechutenství, ubývání na váze.

Ne všechny nádory ledvin jsou zhoubné. Mezi nezhoubné nádory patří angiomyolipom, onkocytom, adenom, mezi maligní pak karcinom.

Z klinického hlediska dělíme nádory ledvin na nádory parenchymu (epitelová tkáň) ledviny a nádory kalichopánvičkového systému. 85% všech zhoubných nádorů ledvin tvoří karcinom parenchymu ledviny.

Kdo je ohrožen

Zhoubné nádory ledvin patří mezi onemocnění, jejichž výskyt vzrůstá. Tvoří 1 – 3 % ze všech zhoubných nádorů, které s objeví v populaci. Pravděpodobnost výskytu karcinomu ledvin je až dvakrát vyšší u mužů než u žen.

Největší počet případů karcinomu ledvin se objevuje kolem 60. roku věku pacienta. Dosud nejsou známy všechny faktory, které mají vliv na vznik tohoto onemocnění. Dědičné formy jsou vzácné, přesto se doporučuje kontrolní sonografické vyšetření ledvin u osob starších 40 let, v jejichž rodině se karcinom ledvin vyskytl.

Mezi vnější rizikové faktory patří nepochybně kouření, výskyt nádorů ledvin u kuřáků je 1,5 – 2,5krát vyšší než u nekuřáků. Dále je popsán větší výskyt karcinomu ledvin u obézních pacientů, takže i obezita je rizikovým faktorem. Nepříznivý vliv může mít také vysoký obsah živočišného tuku ve stravě. Zvýšený výskyt karcinomu je také pozorován u pacientů, kterým chronicky selhávají ledviny a léčí se dialýzou.

Jak probíhá vyšetření a diagnóza

V naprosté většině případů je v diagnostice nádorů ledvin prvním vyšetřením ultrasonografie. Pokud vyšetření potvrdí přítomnost nádoru ledvin, je třeba zjistit rozsah onemocnění. K tomu využíváme počítačovou tomografii (CT). Pro určení taktiky léčby pak využíváme ještě rentgenu plic, případně i scintigrafie skeletu, tedy radionuklidového vyšetření kostí (zobrazí ložiska zvýšené metabolické aktivity).

Jak léčíme

Lokalizované onemocnění se často řeší pouze chirurgickou léčbou, obvykle odstraněním ledviny a spádových lymfatických uzlin v dutině břišní, v méně závažných případech pak někdy pouze odstraněním nádoru. Pokročilé onemocnění vyžaduje po chirurgickém odstranění ledviny i následnou onkologickou léčbu.

Součástí pravidelných kontrol nemocných po odstranění ledviny z důvodu nádoru je klinické vyšetření, rentgen plic, ultrasonografické vyšetření břicha, scintigrafie skeletu a laboratorní vyšetření.

Napište nám