Očkování proti HPV

úsměv to řekne za Vás

Očkování proti HPV (Human Papilomavirus – lidský papilomavirus) představuje jeden z největších objevů medicíny přelomu tisíciletí. Bylo jednoznačně prokázáno, že 90% všech nádorů děložního čípku a celá řada dalších nádorových onemocnění u žen a mužů je spojována s touto virovou infekcí. V tuto chvíli, je zcela nezpochybnitelné, že včasné očkování může zabránit vzniku těchto nádorových onemocnění. Na klinice URO MEDICO vám doporučíme vakcíno, která je pro vás nejvhodnější, a provedeme vás celým očkovacím procesem. Naši lékaři a lékařky bedlivě sledují vývoj v oblasti prevence a mají vždy k dispozici informace o aktuálních trendech v očkování proti HPV.

Co je to HPV

HPV je souhrnné označení pro více než stovku kmenů lidského papilomaviru, které se plošně vyskytují v populaci. Některé kmeny nepředstavují žádné zdravotní riziko, jiné mohou mít na organismus závažný dopad. Mezi vysoce rizikové kmeny patří HPV 16 a 18, které mohou způsobit vznik přednádorových a nádorových stavů a jsou celosvětově uváděny do souvislosti se vznikem 5% všech karcinomů. Onkogenní HPV typy mohou vést k rozvoji nádoru děložního čípku, karcinomu orofaryngu (karcinom v oblasti hlavy a krku – hrtanu, kořen jazyka nebo krčních mandlí). Kmeny HPV 6 a 11 u mužů i žen způsobují nezhoubná, ale velmi nepříjemná onemocnění jako jsou genitální bradavice neb papilomatózu hrtanu.

Kdo je ohrožen nákazou HPV

Lidský papilomavirus je plošně rozšířený a v průběhu života se jím nakazí velká část populace. Obecně je považován za nejčastější sexuálně přenosnou infekci – tedy častější než známé chlamydie či kapavka. Postihuje muže i ženy a většinou proběhne infekce bez příznaků nebo s mírnými příznaky a následně virus z organismu vymizí. Časem se může opět vrátit.

Infekce HPV se přenáší přímým stykem při úzkém kontaktu, dotykem kůže nebo sliznic. Nejčastěji k přenosu dochází během sexuálních aktivit, a to nejen při pohlavním styku, ale i při jiných aktivitách, kdy je v kontaktu kůže nebo sliznice zúčastněných jedinců.

Jak probíhá očkování

Na rozdíl od ženské populace, kde je zaveden screening rakoviny děložního čípku, není pro muže žádný takový systém screeningu možný. Proto má tak zásadní význam očkování proti HPV i u mužů. Váš lékař vám vysvětlí, jak konkrétní vakcína funguje a před čím vás chrání nebo naopak nechrání. Vakcínu aplikujeme do ramene, a to ve třech dávkách v rozmezí celkem maximálně dvanácti měsíců. Druhá dávka následuje dva měsíce po první a třetí dávka šest měsíců po druhé. Vedlejší účinky vakcinace (v současnosti celosvětově proočkováno více jak 300mil. lidí) jsou zcela výjimečné. U některých žen i mužů se mohou po očkování objevit mírné vedlejší účinky obdobné účinkům jiných vakcín, tedy zarudnutí či otok vpichu, zvýšená teplota nebo bolest hlavy.

Napište nám