Prostatický specifický antigen

úsměv to řekne za Vás

Prostatický specifický antigen (PSA) je enzym produkovaný tkání prostaty. Zvýšená koncentrace této látky v krvi je významným markerem (ukazatelem) karcinomu prostaty, což je v současnosti třetí nejčastější nádorové onemocnění u mužů. Měření koncentrace PSA v krvi je součástí preventivního vyšetření u mužů starších 40 let a u mužů s výskytem karcinomu prostaty v rodině.

Koncentrace PSA v krvi

Fyziologickou funkcí prostatického specifického antigenu je zkapalnění semene a umožnění pohybu spermií. Za běžných okolností proniká do krve z prostaty jen malé množství PSA. Vyšší koncentrace PSA v krvi nasvědčuje tomu, že se prostupnost stěn prostaty zvětšila, obvykle následkem nějaké patologické změny. Může jít o karcinom, ale i o benigní hyperplazii prostaty nebo zánět. Někdy je dočasná vyšší koncentrace PSA v krvi důsledkem urologického zákroku.

Jako hranice mezi normální a zvýšenou hodnotou PSA v séru se obvykle uvádí 4ng/ml, nicméně je známo, že hladina PSA v krvi přirozeně stoupá s věkem, proto se při vyhodnocování koncentrace přihlíží k věku klienta. Podstatný je také poměr volného PSA a PSA, který poukazuje na to, zda je patologický proces v prostatě zhoubný nebo nezhoubný.

PSA a diagnostika karcinomu prostaty

Až 20 % pacientů s karcinomem prostaty má hladinu PSA v krvi pod 4ng/ml a jen 25 % pacientů s hladinou PSA mezi 4 a 10 ng/ml má karcinom prostaty. I přes tyto nejistoty je hladina PSA v krvi v současnosti klinicky nejvýznamnějším markerem karcinomu prostaty.

Včasné zachycení nádorového bujení a přesná diagnóza hrají zásadní roli v úspěšnosti léčby. Pravidelné preventivní prohlídky na urologii jsou součástí zodpovědného přístupu ke zdraví a jsou hrazené zdravotními pojišťovnami.

Napište nám